Back to Top

Beperking btw-vrijstelling voor vervoerdiensten in verband met in- of uitvoer - 10/10/2017

Het Europese Hof van Justitie heeft net voor de zomervakantie in een arrest geoordeeld dat de btw-vrijstelling op vervoerdiensten die verband houden met de uitvoer, niet kan worden ingeroepen door dienstverrichters die geen rechtstreekse band hebben met de afzender of de ontvanger van de goederen.

Het Hof nam deze beslissing nadat een Lets vervoerbedrijf A de uitvoer had uitbesteed aan een ander Lets bedrijf B. B factureerde A met inroeping van de btw vrijstelling.

In de Europese btw richtlijn staat immers te lezen dat vervoerdiensten die verband houden met in- of uitvoer van goederen van een btw vrijstelling kunnen genieten.

Het Hof verklaarde dat de btw-vrijstelling strikt moet worden geïnterpreteerd en dat alleen vervoerdiensten die rechtstreeks voor de ontvanger of afzender van de goederen verricht worden, van deze vrijstelling kunnen genieten.

In dit geval kon dus enkel A de vrijstelling inroepen, en niet B.

In de Belgische nationale btw-wetgeving, kan men deze btw vrijstelling inroepen wanneer volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

•    De goederen moeten op het ogenblik dat het vervoer aanvangt, bestemd zijn om vervoerd te worden naar een plaats buiten de Gemeenschap
•    De goederen moeten zich bij het overschrijden van de buitengrens in dezelfde staat bevinden als op het moment dat het vervoer aanvangt

Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een rechtstreekse en onrechtstreekse band met de afzender of ontvanger van de goederen.

De Belgische wetgeving voorziet dus een ruimer toepassingsgebied van de btw vrijstelling. De vraagt rijst natuurlijk of deze interpretatie onder invloed van het arrest zal veranderen.

Indien u hieromtrent nog extra vragen heeft laat het ons gerust weten.