Back to Top

KMO-portefeuille

closethegap

Na een grondige audit zijn de vennootschappen van HLB SEFICO, HLB Antwerpse-Fiducia en HLB Dodémont-Van Impe & C° erkend als dienstverleners voor het domein advies van de KMO – Portefeuille.

De KMO-portefeuille:

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige interactieve steunmaatregel waarlangs ondernemers een financiële tegemoetkoming kunnen bekomen bij hun aankoop van de ondernemerschapsbevorderende diensten.

De vennootschappen van HLB beschikken over een erkenning als dienstverlener voor de pijler advies. Deze adviesverlening is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en draagt bij tot de verstrekking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Welke diensten komen in aanmerking ?

a) schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie;

b) schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

En dit met als enig doel Uw onderneming vooruithelpen.

Voorbeelden:

Niet-regelmatige en niet- courante adviezen die tot oogmerk hebben de werking van de onderneming te verbeteren

 • communicatieplan opstellen
 • Marketingplan
 • Opportuniteitsanalyse of de implementatie van een BTW eenheid in een groep interessant kan zijn
 • Opportuniteitsanalyse/marktanalyse inzake reorganisatie van vennootschapsstructuren (splitsing, fusie, vereffening, WCO niet inbegrepen, M&A,…)
 • Strategiebepalingen en financieel economische implicaties
  opportuniteitsanalyse/investeringsanalyse/implementatie van franchising
 • Investeringsanalyse - haalbaarheidsstudies van diverse projecten
  Openen nieuwe vestiging of niet – kapitaalinjectie nodig of niet – vreemd kapitaal
 • Investerings - en financieringsanalyse
  studie herkapitalisatie van de onderneming – rendementsanalyse vermogen onderneming.
 • adviesverlening bij operationele herstructurering met o.m. het herbepalen van de operationele looplijnen en de organisatiestructuur
 • make or buy analyses

Wat komt niet in aanmerking ?

Advies over de gewone bedrijfsuitgaven of de wettelijk verplichte diensten komen niet in aanmerking voor subsidies.  Advies inzake subsidies komen evenmin in aanmerking.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen ?

Het bedrag van de steun is verbonden aan de grootte van uw onderneming.

 • Een kleine onderneming die investeert in advies kan 40 % steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 % steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

Schematisch overzicht subsidies voor het domein advies

Kleine onderneming

Werknemers

Omzet

Of

balanstotaal

< 50 VTE*

< of = 10.000.000 euro

< of = 10.000.000 euro

 

steunpercentage: 40%
steunplafond: 10.000 euro

Middelgrote onderneming

Werknemers

Omzet

Of

balanstotaal

< 50 VTE*

< of = 10.000.000 euro

< of = 10.000.000 euro

 

 

 

 

steunpercentage: 30%
steunplafond: 15.000 euro

*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.
Maakt uw onderneming deel uit van een groep? Hou hier rekening mee wanneer u een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte
van uw onderneming. Sla er deze richtlijnen  eens op na, voor extra info.


Volledige details  kunnen hier teruggevonden worden.

Erkenningnummers:

HLB SEFICO : DV.A218019
HLB Antwerpse-Fiducia: DV.A218021
HLB Dodémont-Van Impe & C°: DV.A218566

Procedure van de kmo-portefeuille