Back to Top

Diensten

Consolidatie

Nederlands

Voor veel ondernemingen is de boekhoudkundige administratie de enige basis voor financiële rapportering. Vervolgens worden zorgvuldig kritische prestatie indicatoren (KPI’s) geselecteerd en permanent gemonitord. Zolang deze oefening zich beperkt tot één entiteit blijft het geheel transparant en overzichtelijk.

Anders wordt het als met de jaren een bedrijvengroep ontstaat.
Overnames, participaties en/of herstructureringen (fusies, splitsingen, inbrengen, …) kunnen de structuur snel laten evolueren tot een boom met veel vertakkingen.

Forensic audit

Nederlands

Vandaag de dag worden zowel private als publieke organisaties in toenemende mate blootgesteld aan fraude.  Fraude beperkt zich meestal niet tot kleine bedragen.  Vaak leiden deze incidenten tot grote verliezen en reputatieschade voor de desbetreffende organisaties.   

Juridisch advies

Nederlands

Bij het opstellen van juridische documenten moet u met veel elementen rekening houden. De kleinste fout kan ernstige gevolgen hebben. Daarom begeleidt ons multidisciplinair team van experts u bij alle juridische aspecten van het bedrijfsleven.

U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor juridische ondersteuning bij het opstellen van zakelijke overeenkomsten. We hebben jarenlange ervaring met heel wat soorten contracten en bieden dankzij een grondige dossierkennis advies op maat van uw bedrijf.

M&A / Due diligence

Nederlands

Starters en ambitieuze bedrijven zetten in op groei.  Stilstaan is immers achteruitgaan.
Sterke groeiobjectieven is op zich mooi, maar op eigen kracht soms moeilijk realiseerbaar.
Dan komt snel de vraag of naast organieke groei tevens moet gekeken worden naar overnames.
Maar hoe pakken we dit aan?  Hoe vinden we attractieve doelbedrijven?  Hoe zorgen we ervoor dat deze ‘sprong in de duisternis’ niet een ‘sprong in de diepte’ wordt?

Pagina's